SLUIT ✕
CONTACT
Dankuwel voor uw bericht, we beantwoorden dit zo spoedig mogelijk ...

Dankuwel! Uw bericht is ontvangen.

Helaas, er ging iets mis bij het verzenden!

Privacy en cookies

Tandarts Heusden, gevestigd aan Steenweg 7, 5156 CP Heusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Tandarts Heusden
Steenweg 7
5156 CP Heusden
0416 - 665 454

Bas Prinsen is de functionaris gegevensbescherming van Tandarts Heusden hij is te bereiken via het formulier op onze contactpagina of op 0416 - 665 454.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Tandarts Heusden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• voor- en achternaam;
• geslacht;
• geboortedatum;
• adresgegevens;
• telefoonnummer;
• e-mailadres.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tandarts Heusden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• gezondheid;
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het formulier op de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.
• burgerservicenummer (BSN).


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tandarts Heusden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling;
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Tandarts Heusden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Tandarts Heusden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandarts Heusden) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tandarts Heusden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 15 jaar voor uw personalia, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gezondheidsgegevens, gegevens van personen jonger dan 16 jaar en uw burgerservicenummer (BSN).


Delen van persoonsgegevens met derden
Tandarts Heusden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tandarts Heusden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tandarts Heusden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tandarts Heusden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens versturen via het contactformulier op onze contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tandarts Heusden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tandarts Heusden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 0416 - 665 454 of via het contactformulier op de contactpagina.

Patiënt worden?
Samen gaan we voor een stralende lach! Wanneer u op de button hiernaast klikt, verschijnt een inschrijfformulier dat u kunt downloaden en invullen. Wanneer u dit vervolgens naar het aangegeven mailadres stuurt, nemen wij snel contact met u op!

Let op! Wilt u het hele gezin inschrijven, vul dan voor alle gezinsleden apart een formulier in.